Word ook lid van de IDHL

Ook lid worden van de IDHL? Vul hieronder uw gegevens in en wij zullen zo spoedig mogelijk contact met u op nemen.

De contributie voor het lidmaatschap van IDHL bedraagt € 175,00 exclusief B.T.W. per jaar. Bij speciale activiteiten (zoals het nieuwjaarsdiner en zomeractiviteit) kunnen eigen bijdragen gevraagd worden. 

Indien u lid wordt van het IDHL, geeft u het IDHL toestemming om de door u verstrekte gegevens (bedrijfsnaam, eigen naam, telefoonnummer, e-mail, website-adres) te gebruiken voor: 

  • Het aanmaken van uw bedrijfspagina op de website van het IDHL. Wij vullen de door u aangeleverde basisgegevens van uw onderneming in, u vult de pagina verder aan. U kunt er daarbij voor kiezen uw persoonsgegevens (waaronder uw naam en rechtstreeks e-mailadres) niet in te vullen op grond waarvan het IDHL die persoonsgegevens voor dit doel dus niet zal verwerken. Het is echter zeer aan te bevelen,  om het mogelijk te maken contact met u op te nemen, wel uw persoonsgegevens op uw bedrijfspagina op de website van het IDHL te vermelden. 
  • Het sturen van nieuwsbrieven via e-mail om u op de hoogte te houden van alle IDHL-activiteiten. 
  • Het sturen van facturen ten behoeve van lidmaatschap en eigen bijdrages.
  • Het verwerken van persoonsgegevens zoals die wettelijk verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. 

Indien u uw lidmaatschap van het IDHL onverhoopt beëindigt, worden uw gegevens per januari van het volgende jaar verwijderd van de IDHL-website. Uw gegevens worden in de jaarlijks uit te voeren controle en verwijdering van persoonsgegevens die niet meer noodzakelijk zijn, na het verloop van vijf jaar uit ons digitale archief verwijderd. 

*