Word ook lid van de IDHL

Is uw onderneming gevestigd in de gemeente Heeze-Leende of u bent als ondernemer woonachtig in de gemeente? Wilt u ook in contact komen met uw collega-ondernemers binnen Heeze-Leende en van elkaar en de aangeboden onderwerpen leren en samen verder groeien? Uiteraard op zakelijk vlak, maar misschien ook op privévlak? Misschien is een lidmaatschap van het IDHL dan ook wel iets voor u en uw onderneming. Zo ja, vul dan hieronder uw gegevens in en wij zullen zo spoedig mogelijk contact met u op nemen.

De contributie voor het lidmaatschap van het IDHL bedraagt € 175,00 exclusief B.T.W. per jaar. Bij speciale activiteiten (zoals het nieuwjaarsdiner en zomeractiviteit) kunnen eigen bijdragen gevraagd worden. 

Indien u lid wordt van het IDHL, geeft u het IDHL toestemming om de door u verstrekte gegevens (bedrijfsnaam, eigen naam, telefoonnummer, e-mail, website-adres) te gebruiken voor: 

  • Het aanmaken van uw bedrijfspagina op de website van het IDHL. Wij vullen de door u aangeleverde basisgegevens van uw onderneming in, u vult de pagina verder aan. U kunt er daarbij voor kiezen uw persoonsgegevens (waaronder uw naam en rechtstreeks e-mailadres) niet in te vullen op grond waarvan het IDHL die persoonsgegevens voor dit doel dus niet zal verwerken. Het is echter zeer aan te bevelen,  om het mogelijk te maken contact met u op te nemen, wel uw persoonsgegevens op uw bedrijfspagina op de website van het IDHL te vermelden. 
  • Het sturen van nieuwsbrieven via e-mail om u op de hoogte te houden van alle IDHL-activiteiten. 
  • Het sturen van facturen ten behoeve van lidmaatschap en eigen bijdrages.
  • Het verwerken van persoonsgegevens zoals die wettelijk verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. 

Indien u uw lidmaatschap van het IDHL onverhoopt beëindigt, worden uw gegevens per januari van het volgende jaar verwijderd van de IDHL-website. Uw gegevens worden in de jaarlijks uit te voeren controle en verwijdering van persoonsgegevens die niet meer noodzakelijk zijn, na verloop van vijf jaar uit ons digitale archief verwijderd. 

Uw lidmaatschap geldt voor de duur van een kalenderjaar en wordt telkens automatisch stilzwijgend verlengd, tenzij u met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden, en derhalve vóór 1 november van het betreffende jaar, uw lidmaatschap opzegt door middel van een e-mail aan het secretariaat van het IDHL via info@idhl.nl Bij opzegging vindt geen restitutie van verschuldigde en betaalde lidmaatschapsgelden plaats. 

*