IDHL ondernemer François van Mierlo in de spotlight!

10-12-2019

Ongedierte, weet u wat dat is? Vaak worden ongedierte ook plaagdieren genoemd die voor veel overlast kunnen zorgen en schade kunnen toebrengen aan gebouwen of materialen maar ook ziektes kunnen overbrengen. Heezenaar François van Mierlo heeft met zijn jarenlange praktijkervaring het bedrijf Provide opgericht en onderscheidt zich in de markt. Eerst wordt er gekeken of de overlast op is te lossen door wering of het wegnemen van de bron. In bepaalde gevallen ontkom je niet aan chemische bestrijding, dan zal dit volgens de streng geldende regels worden uitgevoerd, rekening houdend dat deze oplossingen slechts tijdelijk kunnen zijn en de nodige risico’s met zich
meebrengen.

Van Mierlo geeft aan dat de nieuwe wet en regelgeving voor bedrijven, ten aanzien van het gebruik van bestrijdingsmiddelen, steeds strenger is geworden. ‘’Hoe kan ik met zo min mogelijk chemische middelen een bestrijding zo effectief mogelijk uitvoeren”. Hygiëne en wering is hierop het beste antwoord en vergt te allen tijde maatwerk advies. Een ander veel voorkomend probleem is de houtworm of boktor. Vaak komt dit beestje voor in oude woningen en is het goed te bestrijden door de experts’’, aldus Van Mierlo. Hij doelt hiermee op het feit dat het belangrijk is er naar te laten kijken alvorens aan een verbouwing begonnen wordt en het probleem tijdig kan worden beetgepakt. Preventieve maatregelen bij zo’n verbouwing kunnen u veel narigheid in de toekomst besparen. In het advies komt naar buiten of de oude balken in uw woning nog niet zijn aangetast. Mocht dit wel het geval zijn kan Provide een directe behandeling uitvoeren met 10 jaar garantie.

Met warm weer neemt de overlast toe. Vliegen, wespen en andere insecten maar ook knaagdieren kunnen voor overlast zorgen. Provide heeft voor ieder probleem een passende oplossing. ‘’Het begint vaak al met een advies. Preventie kan men zelf doen zoals het dichten van de stootvoegen met gaas en het dichten van kieren en spleten.’’ Provide kan voor u de preventie verzorgen alsmede de bestrijding en het is zelfs mogelijk om op contractbasis te werken zodat u geen overlast krijgt van ongedierte. Een duidelijk voorbeeld is bijvoorbeeld de processierups die afgelopen zomer wel voor heel veel overlast heeft gezorgd. Ook dit probleem kan Provide voor u oplossen door gespecialiseerd personeel in te huren dit probleem aan te pakken.

Ongedierte kan niet alleen schadelijk zijn voor mens en dier maar ook voor uw woning. Heeft u last van ongedierte en weet u niet wat te doen, neem gerust contact op met François van Mierlo. Hij helpt u graag van het ongedierteprobleem af en geeft het juiste advies om te voorkomen dat het terugkomt. Voor meer informatie kunt u kijken op www.provide-opb.nl.

Terug