Lezing Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB); ingrijpende veranderingen in het arbeidsrecht per 2020

28-10-2019

28 oktober 2019 19:30 - 22:00 uur ’t Perron, Heeze

IDHL organiseert in samenwerking met Bernhaege Advocaten de lezing: Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB); ingrijpende veranderingen in het arbeidsrecht per 2020

Beste ondernemer van de gemeente Heeze-Leende,

Het Wetsvoorstel Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) is in mei 2019 goedgekeurd door de Eerste Kamer en treedt naar verwachting 1 januari 2020 in werking. Hiermee staan voor iedere organisatie met vast of flexibel personeel weer veel wijzigingen op stapel! Maar wat zijn de gevolgen van deze wet precies voor het arbeidsrecht? En waar zult u met in relatie met uw werknemers en personeelsbeleid dus rekening mee moeten houden?

Met de WAB zal het arbeidsrecht opnieuw ingrijpend wijzigen. Enkele onderwerpen die zeker aan de orde zullen komen zijn:

  • Wat houden de wijzigingen van de ketenregeling (bij tijdelijke contracten) voor u in?

  • Wat zijn uw verplichtingen als werkgever bij tijdelijke arbeidsovereenkomsten (proeftijd, aanzegtermijn, bedingen)?

  • Hoe worden de ontslagmogelijkheden uitgebreid?

  • Wanneer hebben werknemers bij ontslag recht op een transitievergoeding?

Om u te informeren over deze zaken en wat de WAB voor u als werkgever betekent, organiseert IDHL in samenwerking met Bernhaege Advocaten deze lezing. Kortom: is uw onderneming gevestigd in de gemeente Heeze-Leende of bent u als ondernemer woonachtig in de gemeente en wilt u weten wat u na inwerkingtreding van de nieuwe wet als werkgever wel en niet mag? Meldt u dan nu aan voor deze interessante kosteloze lezing van mr. Jacqueline Lauwen van Bernhaege Advocaten. Als dank voor uw deelname ontvangen alle deelnemers digitaal kosteloos een model voor een arbeidsovereenkomst dat aan de nieuwe regels voldoet en u direct kunt gebruiken in uw organisatie. Na de lezing ontvangt u daarom eenmalig een mail van Bernhaege Advocaten.

Meld u snel aan voor deze presentatie want vol = vol! 

Leden van IDHL melden zich natuurlijk aan via het beveiligde gedeelte van de website van IDHL. Bent u nog geen lid, maar wilt u de lezing wel bijwonen? Meldt u dan aan via info@idhl.nl met duidelijke vermelding van uw naam (en mogelijk van personen die u ook aan meldt) en bedrijfsnaam, alsmede uw adres in Heeze.

En bent u toch verhinderd? Geef dat dan ook door via info@idhl.nl, want dan kan iemand anders van die plek gebruik maken.

Bernhaege Advocaten

Vanuit haar vestigingen in Veghel en Oss staat het toegewijde team van Bernhaege Advocaten al meer dan 25 jaar voor u klaar op het gebied van juridische vraagstukken. Bij een zakelijk geschil, maar ook een juridisch conflict in de privésfeer, bieden de ervaren advocaten u het benodigde juridisch advies en bijstand met begrip en hart voor uw zaak! Een van de partners van Bernhaege Advocaten, mr. Muriel van den Hazenkamp - gespecialiseerd in commerciële contracten, intellectueel eigendom en privacy - is woonachtig in Heeze en bestuurslid van IDHL, waardoor deze samenwerking is ontstaan.

De spreker: mr. Jacqueline Lauwen
mr. Jacqueline Lauwen is tevens partner bij Bernhaege advocaten en gespecialiseerd in het arbeidsrecht. Zij is sinds 1998 werkzaam in de advocatuur. In eerste instantie beoefende zij diverse rechtsgebieden, maar zij ging zich uiteindelijk specialiseren in het arbeidsrecht en het ambtenarenrecht welke haar voorkeur hebben. In 2007 rondde zij met succes de Grotius specialisatieopleiding arbeidsrecht af. Sindsdien voorziet zij werkgevers en werknemers van advies en helpt hen bij arbeidsrechtelijke procedures. Jacqueline Lauwen is ook MfN-mediator.

Datum: Maandag 28 oktober 2019
Tijd: 20:00 - 21:00 uur met inloop vanaf 19:30 en aansluitend een borrel tot 22.00 uur

Locatie: Brabantsedagzaal van ’t Perron – Schoolstraat 48 – Heeze

Terug