Nieuws
IDHL collega Machiel Keet in het FD
Middenstandsdiploma moet weer verplicht worden voor zelfstandigenVoor veel zaken is opleiding vereist, maar ondernemer mag weg op zonder …
Lees meer
Nieuwjaarsdiner 2017 IDHL
Vrijdag 13 januari 2017 heeft de ondernemersvereniging Industrie Dienstverlening Heeze Leende (IDHL) haar jaarlijks nieuwjaar-diner gehou…
Lees meer
Succesvolle themabijeenkomst over social media
Afgelopen dinsdag, 22 maart 2016 werd de themabijeenkomst over Zakelijk gebruik van Social Media gehouden op Kapellerput.Tijdens deze dru…
Lees meer
Overig nieuws
Agenda
30
Jun
2017
IDHL Zomer event
IDHL Zomer event. Programma nader in te vullen; datum onder voorbehoud. Let op: als u zich aanmeldt via de website, wordt u automatisch a…
inschrijven / meer info
01
Sep
2017
After Summer borrel
After Summer borrel. Meer informatie volgt tzt. Datum onder voorbehoud.
inschrijven / meer info
04
Oct
2017
IDHL bijeenkomst Nog nader in te vullen
Meer informatie volgt te zijner tijd. Datum onder voorbehoud.
inschrijven / meer info
14
Nov
2017
IDHL Fiscale avond
IDHL Fiscale avond; datum onder voorbehoud
inschrijven / meer info
12
Jan
2018
Nieuwjaarsdiner 2018, datum definitief
inschrijven / meer info
Volledige agenda
De doelstellingen van IDHL zijn even helder als logisch: bevorderingen van de onderlinge contacten, krachtenbundeling en belangenbehartiging.

Welkom bij IDHL, de ondernemersvereniging Industrie en Dienstverlening Heeze-Leende. Met bijna 100 leden één van de grootste ondernemersverenigingen van de gemeente en met een grote diversiteit aan bedrijven. Van klein adviesbureau tot internationaal producerend bedrijf met 300 medewerkers.

De doelstelling van IDHL is meervoudig;

  • belangenbehartiging van de ondernemingen richting lokale overheid
  • kennisverrijking & kennis uitwisseling mogelijk maken voor de leden
  • het bieden van een netwerkpodium.

Dit alles mogelijk gemaakt door inhoudelijke thema-avonden, workshops, bedrijfspresentaties & - bezoeken, borrels en social events als het Nieuwjaardiner en het Summer Event.

IDHL is middels de voorzitter vertegenwoordigd in het overkoepelende orgaan OndernemersVereniging Heeze-Leende (OVHL). Zes keer per jaar heeft OVHL een regulier overleg met het College B&W en de bedrijvencontactfunctionaris. Natuurlijk vinden er tussentijds ook diverse overleggen plaats over specifieke thema’s.